Διαβάστε εδώ του κανόνες για τη συμμετοχή στον κάθε διαγωνισμό αντίστοιχα:

Κανόνες Line Following

Κανόνες Enhanced Line Following

Κανόνες Color Picking

Κανόνες Folkrace

Κανόνες Maze Solving

Κανόνες Sumo & Mini Sumo