Για συμμετοχή στο διαγωνισμό με robot, δηλώστε συμμετοχή εδώ!

Για συμμετοχή ως εθελοντής, επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@thecube.gr.

Για συμμετοχή ως χορηγός, επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@thecube.gr.


Κατηγορίες διαγωνισμού

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού χωρίζονται σε 3 επίπεδα.

Α επίπεδο: παιδιά έως 12 ετών

Β επίπεδο: έως 17 ετών

Γ επίπεδο: Ενήλικες

Αν η ομάδα έχει άτομα με διαφορετικές ηλικίες, η κατηγορία διαμορφώνεται με την ηλικία του μεγαλύτερου μέλους της ομάδας, χωρίς να υπολογίζεται ο προπονητής σε αυτή (π.χ. αν μια ομάδα έχει 4 άτομα ηλικίας, 8, 14, 17 ετών και έναν προπονητή 30 ετών, θα διαγωνιστούν στο επίπεδο Β).

Lego Line Following

Ο στόχος είναι το robot να κινείται μέσα στην πίστα ακολουθώντας τη μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Line Following

Ο στόχος είναι το robot να κινείται μέσα στην πίστα ακολουθώντας τη μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Engino Line Following

Ο στόχος είναι το robot να κινείται μέσα στην πίστα ακολουθώντας τη μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Lego Sumo

To Robot πρέπει να σπρώξει τον αντίπαλο του έξω από τον χώρο πάλης.

Mini Sumo

Το Robot Sumo θα πρέπει να σπρώξει τον αντίπαλο του έξω από το χώρο πάλης. Το robot έχει μέγιστες διαστάσεις 10x10x10 εκατοστά.

Enhanced Line Following (Open, Lego, Engino)

Ο στόχος του robot είναι να κινείται μέσα στην πίστα ακολουθώντας τη μαύρη γραμμή, συνεχόμενη ή διακεκομμένη πάνω στην οποία παρεμβάλλονται διάφορα εμπίδια τα οποία το robot πρέπει να αποφύγει ή να υπερβεί, ανάλογα με την περίπτωση, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αγωνίζεται ένα robot τη φορά.

Folkrace

Αγώνας ταχύτητας (rally), πέντε ρομπότ κάθε φορά διαγωνίζονται ταυτόχρονα μεταξύ τους σε ανισόπεδη πίστα με στροφές. Ο στόχος είναι τα robot να ολοκληρώσουν την πίστα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές και να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο αριθμό βαθμών.

Colour picking

Στην πίστα τοποθετούνται κύβοι διαφόρων χρωμάτων με διαφορετικούς βαθμούς το κάθε χρώμα. Στόχος του robot είναι να συγκεντρώσει τους κύβους με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών σε συγκεκριμένο χώρο.

Maze Solving

Ο στόχος είναι το robot να ξεκινήσει από μια συγκεκριμένη γωνιά του λαβύρινθου και να φτάσει στο κέντρο του στο μικρότερο δυνατόν χρόνο.

Lego Maze Solving

Ο στόχος είναι το robot να ξεκινήσει από μια συγκεκριμένη γωνιά του λαβύρινθου και να φτάσει στο κέντρο του στο μικρότερο δυνατόν χρόνο.

Educational Robotics- Firefighting

Ο στόχος είναι η δημιουργία του πιο πρωτότυπου robot σε σχέση με την πυρόσβεση.

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδεας

Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί μια ιδέα επιχείρησης που να περιλαμβάνει ρομποτική που στοχεύει στην επίλυση μιας πραγματικής ανάγκης

Δείτε εδώ τους κανόνες για κάθε διαγωνισμό!